دنیای وارونه

داره دل میـــــکنه میــــــــره
هنوز درگیـــــر رویــــــــــایی
ازش خـــــاطره میـــــسازی
واســـــه روزای تـــــــــنهایی

داره میـــــره ولـــــــــی انگار
دلـــش یــه گوشــه ای گیره
میـــــــــدونه عـــــاشــقه اما
داره بــــــــــهونه میــــــــگیره

نــــــگاش ستـــــاره بـــارونه
دلـــــش از غـــــصه داغــونه
بـــه ایـــن وابستــگی لعنت
بـــــه ایـــــــن دنــیای وارونه

مـیخواستی سرنـوشتاتون
تــــــوی دستای هـم باشه
بــــه جــــای اشـک تنهایی
شبـت بــــا خـــنده زیباشه

طـــــلوع عـــشق و باور کن
تا رویـای تو راهی نـــیست
واســــه قلبـــت قـــدم بردار
مسیرش اشتباهی نیست

شبـــــت ستـــــاره بـــارونه
دلــــــت از غـــــصه داغــونه
یــــــه راه تـــــازه پــــیدا کن
که برگرده بـــه این خـــــونه

دنیای وارونه

ترانه ای که دو سال پیش واگذارش کردم .

/ 2 نظر / 92 بازدید
ناشناس

من نمیدونم چرا اینجام ، من یه نقاشم و سالهاست به دیدن تئاتر و فیلم نرفتم ، چون به خودم اجازه نمیدم برای بیرون رفتن از یک تئاتر بد پاهای کسی رو لگد کنم . جالب بود دوست میداشتم به روزشدید یکخبری بدهید غریبه