اجرای رادیویی جدیدم

اجرای رادیویی یک بند از ترانه ای که برای روز عاشورا و امام حسین نوشتم

http://picosong.com/qaje


زمین تب کرده از خودسوزی خورشید
زمــــان از ثبت ایـــــن فــــاجعه دلگیره
داره میتــــرسه تـــــــقدیر از شب تیره
داره میتـــــــرسه و غمبـــــاد میـــگیره

/ 2 نظر / 85 بازدید
محسن سرداری

سلام هان چیه؟ از اینجا رد می شدم گفتم یه سری هم به تو بزنم