خوابهایم

داستان و شعر و ...

دنیای وارونه

داره دل میـــــکنه میــــــــره هنوز درگیـــــر رویــــــــــایی ازش خـــــاطره میـــــسازی واســـــه روزای تـــــــــنهایی داره میـــــره ولـــــــــی انگار دلـــش یــه گوشــه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 157 بازدید
مرداد 94
1 پست
آبان 92
2 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
4 پست
مهر 91
2 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
2 پست
بهمن 90
3 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
7 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
5 پست
بهمن 88
1 پست
مرداد 87
7 پست